Disclaimer

Algemeen: Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Blokker zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de Blokker website, ga je akkoord met deze disclaimer. Indien je het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreed deze website dan niet.

Inhoud: De op deze site vermelde prijzen zijn de prijzen zoals deze gelden in onze Nederlandse winkels. Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door Blokker samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Blokker kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Blokker niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is.Auteursrechten en handelsmerken: Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Blokker . Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Blokker hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.Copyright: De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder producten, foto’s, illustraties, teksten, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s en woordmerken zijn eigendom van of in licentie bij Blokker en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Blokker, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via:
088 9494800 of via het contactformulier op blokker.nl